Risicoanalyse externe veiligheid voor Stationspark 2003 te Goes

Externe veiligheid was een onderdeel van de planologische afweging voor het bestemmingsplan Stationspark 2003 in de gemeente Goes. De externe veiligheids-risico’s worden in dit geval vooral veroorzaakt door het vervoer van lpg vanuit de terminal in Vlissingen-Oost over het spoor door Goes.

 

Door Koch Projectmanagement is, in opdracht van de Gemeente Goes, een kwantitatieve risicoanalyse gemaakt. Voor verschillende prognoses van intensiteiten van vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor zijn de optredende veiligheidsrisico’s bepaald.

 

In het bestemmingsplan worden binnen de berekende veiligheidszone rondom de sporen geen gebouwen met een kwetsbare bestemming toegestaan.