Tijdelijke huisvesting Rijkswaterstaat te Middelburg

In opdracht van Rijksgebouwendienst verzorgden wij voor de tijdelijke huisvesting van Rijkswaterstaat het projectmanagement en de advisering, bestaande uit:

  • locatieonderzoek
  • programma van eisen en draaiboeken
  • aansturing bouw en inrichting
  • directievoering en toezicht
  • ontwerp en engineering terreinwerken
  • financiële rapportages en technische opleveringen