Renovatie en herinrichting hoofdkantoor DELTA N.V. te Middelburg

Ten behoeve van de renovatie en de herinrichting van het hoofdkantoor van DELTA N.V. te Middelburg verzorgden wij voor gebouw A en B (totaal ca. 7.500 m² vloeroppervlak):

  • inspecties en inventarisatie van bestaande situatie
  • logistieke lay-outs
  • bouwkundige herinrichting en renovatie
  • upgrading technische installaties
  • kostenmanagement / kosten-batenstudie
  • bestekgereed maken
  • faseringsvarianten
  • prognoses energieverbruik