Haalbaarheidsstudie Hansweert (periode 2002)

Vanwege de diepgangbeperkingen voor de scheepvaart vanaf de Westerschelde ter plaatse van de Vlaketunnel heeft Ecotank overwogen om haar opslagcapaciteit uit te breiden in de haven van Hansweert.

Wij verzorgden de haalbaarheidsstudie.