Verbouwing Abdijcomplex te Middelburg

Voor de verbouw van de gebouwen F, H en I verzorgden wij in opdracht van de Provincie Zeeland:

  • ontwerp interieur, architectuur, bouwkunde, constructies en installaties
  • bestekken
  • prijs- en contractvorming
  • uitvoering (inclusief directievoering)
  • coördinatie met adviseurs W- en E-installaties en beveiligingsinstallaties
  • oplevering