Verbouwing, renovatie en herinrichting kantoor SMWO te Goes

Ten behoeve van de verbouwing en herinrichting van het bestaande kantoor van een voormalige verzekeringsmaatschappij aan de ‘s Heer Elsdorpweg te Goes voor de Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio verzorgden wij alle bouwkundige werken, de werktuigkundige, de elektrotechnische en telecominstallaties en tevens het gehele interieur (vloeroppervlak circa 2.500 m²):

 • haalbaarheidsstudie
 • onderzoek bestaand gebouw
 • onderzoek bestaande installaties
 • opstellen programma van eisen
 • ontwerp interieur / bouwkunde / constructies / technische installaties
 • opstellen kostenramingen
 • bestekgereed maken
 • aanbesteden
 • directievoering en toezicht
 • ingebruikstelling
 • verhuizing